Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 198/84, 37/85, 29/86 ter Uradni list RS, št 26/90, 18/93, 47/93 in 71/9) in 8. člena statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Gorenjske št. 7/95, 19/96 in 1/97) je občinski Svet občine Cerklje na Gorenjskem na svoji 32. redni seji dne 06.04.1998 sprejel

 

O D L O K

o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih

 za ureditvena območja naselij Cerklje, Vašca in Pšenična polica

 

1.     člen

V 2. členu odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja Cerklje, Vašca in Pšenična polica (Uradni vestnik Gorenjske št. 15/88) se doda nova 3. alineja, ki se glasi:

- spremembe grafičnih prikazov v M 1 : 2880, z datumom april 1998.

 

2.     člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.

 

Številka:015-03-672/98

Datum:06.04.1998

Predsednik občinskega sveta

Miha  Zevnik

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor