Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka:

4100-0002/2015-401

Občina:

Občina Tržič

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Tržič

Predlagatelj:

Župan Občine Tržič

Zakonska podlaga:

Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2016 (Uradni list RS, št. 106/2015), 3. in 40. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 18. člen Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, 19/13 in 74/15)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Tržič

Datum:

19.8.2016

Priloge:

1, 2, 3, 4

Vabilo na sejo:

17. redna seja Občinskega sveta Občine Tržič

Besedilo:

gradivo

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor