Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98, 74/98, 59/99, 63/99, 22/00, 70/00), 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 56/02) in 39. člena statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 45/95, 31/98) je župan Občine Vodice dne 18. 12. 2002 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Vodice v letu 2003
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Vodice za leto 2003, vendar največ do 31. 3. 2003, se financiranje potreb proračunskih uporabnikov začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Vodice za leto 2002.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se sme za posamezne namene porabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju kot v proračunu za leto 2002, razen sredstev za naloge, opredeljene z zakonskimi predpisi.
Sredstva za naloge, opredeljene z zakonskimi predpisi, se uporabljajo v višini, določeni z zakonom.
V okviru začasnega financiranja se nadaljuje s financiranjem že začetih investicij.
3. člen
Prihodki in odhodki ter njihova razporeditev v času začasnega financiranja so sestavni del proračuna Občine Vodice za leto 2003.
4. člen
Pri izvajanju začasnega financiranja se smiselno upoštevajo določbe odloka o proračunu Občine Vodice za leto 2002.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati s 1. 1. 2003.
Št. 414-01-001/02-001
Vodice, dne 18. decembra 2002.
Župan
Občine Vodice
Brane Podboršek l. r.
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor