Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Evidenca o vlagateljih za uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojenca

1. Naziv institucije:

Občina Benedikt
2. Naziv zbirke podatkov: Evidenca o vlagateljih za uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojenca
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine: Občina vodi evidenco vlagateljev za uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojenca. Evidenca se nahaja v DOKSIS-u v okviru posameznih spisov.
5. Pravne podlage:

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Benedikt

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): /
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Benedikt
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki niso javno dostopni.

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Pogoji niso znani.
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 17.12.1998
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba: Občina Benedikt; e-pošta: obcina@benedikt.si

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor