Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (uradno prečiščeno ZLV- UPB3) (Uradni list RS, št. 94/2007, 45/08, 83/12 in 68/17) in 15. člena Statuta Občine Bloke – UPB1 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 62/17) je občinski svet občine Bloke na 21. redni seji dne, 14. 6. 2018 sprejel

 

SKLEP

O IMENOVANJU OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE BLOKE

 

I.

V občinsko volilno komisijo občine Bloke se imenujejo:

1.    predsednica: Špela JERNEJČIČ, univ. dipl. pravnik, Velike Bloke 2, 1385 Nova vas

      namestnica predsednice: Barbara Brus, Fara 2, 1385 Nova vas

2.    član:  Jože ROT ml., Nova vas 55, 1385 Nova vas

      namestnik člana: Špela BOHINJEC MODIC, Velike Bloke 47, 1385 Nova vas

3.    član: Tomaž ROT, Studenec na Blokah 26, 1385 Nova vas

      namestnik člana: Ervin KRAŠEVEC, Nova vas 45 a, 1385 Nova vas

4.    član: Jožef ZGONC, Nova vas 63, 1385 Nova vas

      namestnik člana: Miroslav DOLES, Velike Bloke 15 a, 1385 Nova vas

 

II.

Sedež občinske volilne komisije je v prostorih občine Bloke, Nova vas 4a, 1385 Nova vas.

 

III.

Mandatna doba članov občinske volilne komisije traja 4 leta.

 

IV.

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Bloke št. 040-0002/2014 z dne 19. 6. 2014 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 28/14).

 

Številka: 040-0001/2018

Datum: 15. 6. 2018

 

 

Občina Bloke

 

Jože Doles, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor