Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 103. člena Zakona o cestah (Ur.l.RS; št. 109/10, 48/12) in 30. člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/07, 24/09) je Občinski svet Občine Videm na 13. redni seji dne 11.09. 2012 sprejel

ODLOK

O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V OBČINI VIDEM

1. člen

S tem odlokom se dopolnita Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/10, 18/10-popravek) ter Odlok o spremembi odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/12).

2. člen

V 4. členu tabele »Javne poti (JP) so:« se

- pod zaporedno številko 32 doda naslednji zapis

32

956080

956083

956084

Pobrežje

gozd

101

v

 

- pod zaporedno številko 57.1 doda naslednji zapis:

57.1

956130

956133

456441

Dravinjski vrh

HŠ 40

115

v

 

- v zadnji vrstici tabele zapis »155.567« nadomesti z »155.714«.

3. člen

H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste številka 37162-3/2012 (207) z dne 06.09.2012.

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka:35-1994-07/2012

Videm, dne:12.09.2012

 

 

Občina Videm

 

Župan Friderik Bračič l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor