Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 2. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/2006) in na podlagi 15. člena Statuta Občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice št. 7/2014) je Občinski svet Občine Vodice na 2. redni seji, dne 18.11.2014, sprejel

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA

O JAVNEM OBČINSKEM GLASILU

KOPITARJEV GLAS

1. člen

V 1. odstavku, 6. člena Odloka o javnem občinskem glasilu Kopitarjev glas (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 2/2013) se besedna zveza: »ki je za en mesec daljša od mandatne dobe občinskega sveta« nadomesti z besedno zvezo: »ki je za 90 (devetdeset) dni daljša od mandatne dobe občinskega sveta«.

2. člen

V 2. odstavku, 11. člena Odloka o javnem občinskem glasilu Kopitarjev glas (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 2/2013) se besedna zveza: »ki je za en mesec daljša od mandatne dobe občinskega sveta« nadomesti z besedno zvezo: »ki je za 90 (devetdeset) dni daljša od mandatne dobe občinskega sveta«.

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice.

 

Vodice, 18. november 2014

Številka: 011-07/2014-001

 

Župan Občine Vodice

Aco Franc Šuštar, l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor