Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Kungota (Uradni list RS št. 12/2004, 18/2007 in MUV št. 13/2008) je Občinski svet Občine Kungota na 5. redni seji, dne 9. marca 2011 sprejel naslednji sklep

S K L E P

1.

Občinski svet občine Kungota sprejme Poslovni načrt izvajanja dejavnosti obvezne občinske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2010.

2.

Občinski svet občine Kungota soglaša s ceno vode – vodarina za normalno rabo vode v višini 0,6686 EUR/m3.

3.

Občinski svet Občine Kungota sprejme izračunane mesečne tarife omrežnine, kot so navedeni v zadnjem stolpcu spodnje tabele:

DIMENZIJA ŠTEVCA

Omrežnina na vodomer

 

(EUR/mesec)

DN 13

4,49

DN 20

7,50

DN 25

11,23

DN 40

29,96

DN 50

44,91

DN 80

149,70

 DN 100

224,57

 DN 150

449,14

4.

Ta sklep začne veljati z dnem prenehanja Uredbe o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 69/2010).

Številka: 351-13/2009

Datum: 10. marec 2011

Župan

Igor Stropnik, s. r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor