Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 30. člena in 5. točke 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94-4693/07 – ZLV-UPB3, 45-1987/08 – ZLV-H, 83/2012), ugotovitvenega sklepa Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, št. 1/4 z dne 30.10.2014 ter na podlagi rezultatov glasovanja na rednih lokalnih volitvah, ki so bile 05. 10. 2014, je Občinska volilna komisija Občine Kranjska Gora na korespondenčni seji dne 07.11.2014 sprejela naslednji:

 

UGOTOVITVENI SKLEP

 

Občinska volilna komisija Občine Kranjska Gora ugotavlja:

·    da je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 1. seji, dne 29.10.2014 sprejel ugotovitveni sklep, da članu Občinskega sveta Janezu Hrovatu zaradi izvolitve za župana preneha mandat;

·     da mandat člana Občinskega sveta Občine Kranjska Gora preide na naslednjega kandidata z liste kandidatov Alpska lista Janeza Hrovata;

·     da je naslednji kandidat na listi kandidatov Alpske liste Janeza Hrovata Branko Hlebanja, roj. 26.07.1961, Log 10, 4280 Kranjska Gora;

·     da je kandidat dne 05.11.2014 podal pisno izjavo, da sprejme mandat člana Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.

Ugotovitveni sklep, da je mandat občinskega sveta prešel na naslednjega kandidata, začne veljati s sprejemom in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Št.:041-44/2014-1

Kranjska Gora, dne 07.11.2014

 

 

Predsednik OVK

 

Hubert Rot, univ. dipl. prav.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor