Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07– uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14) je Občinski svet Občine Divača na svoji 26. redni seji, dne 28.5.2014 sprejel naslednjo

 

SPREMEMBO STATUTA OBČINE DIVAČA

 

1. člen

Besedilo drugega odstavka 3. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14 in Uradni list RS, št. 6/14) se črta in nadomesti z naslednjim besedilom:

» (2)    Imena in območja ožjih delov občine so:

·      Krajevna skupnost Divača je ustanovljena na območju naselij: Betanja, Brežec pri Divači, Dane pri Divači, Divača, Gradišče pri Divači, Kačiče-Pared, Matavun, Naklo in Škocjan;

·      Krajevna skupnost Dolnje Ležeče je ustanovljena na območju naselja: Dolnje Ležeče;

·      Krajevna skupnost Senožeče je ustanovljena na območju naselij: Dolenja Vas, Gabrče, Laže, Otošče, Potoče, Senadole in Senožeče;

·      Krajevna skupnost Vreme je ustanovljena na območju naselij: Dolnje Vreme, Famlje, Goriče pri Famljah, Gornje Ležeče, Gornje Vreme, Podgrad pri Vremah, Škoflje, Vremski Britof in Zavrhek;

·      Krajevna skupnost Barka je ustanovljena na območju naselja Barka;

·      Krajevna skupnost Misliče je ustanovljena na območju naselij: Kozjane, Misliče, Vareje in Vatovlje.«

 

2. člen

(objava in začetek veljavnosti)

Sprememba Statuta Občine Divača se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi, uporabljati pa se začne s prvimi naslednjimi lokalnimi volitvami.

 

Številka: 032-0007/2014-05

Divača, 28.5.2014

 

 

Občina Divača

 

Drago Božac, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor