Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 37.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05) in 19. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02, 74/02, 80/03) je Občinski svet Občine Kobarid na 1. konstitutivni seji dne 27. 11. 2006 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o prehodu mandata na naslednjega kandidata

 

 

I.

 

 

Robertu Kavčiču, rojenemu 13. 9. 1959, stanujočemu Trg svobode 11, Kobarid, preneha mandat občinskega svetnika, ker se je po izvolitvi za župana odpovedal funkciji člana Občinskega sveta.

 

 

Mandat občinskega svetnika Roberta Kavčiča preide za preostanek mandatne dobe na naslednjo kandidatko Liste za prihodnost Sabino Fon, rojeno 2. 9. 1972, stanujočo Trnovo ob Soči 32, ki je Občinski volilni komisiji podala ustno izjavo, da sprejema funkcijo članice Občinskega sveta Občine Kobarid, za preostanek mandatne dobe.

 

 

II.

 

 

Sklep stopi v veljavo takoj.

 

 

 

 

 

Št. 041-1/06

 

 

Kobarid, dne 27. novembra 2006

 

 

Župan

    Občine Kobarid

    Robert Kavčič l.r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor