Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96) in 16. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Dobrepolje na 9. seji dne 6. 7. 1999 sprejel

 

 

SKLEP

 

 

o povečanju programa priprave otrok na vstop v OŠ in JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja

 

 

1. člen

 

 

Z novim šolskim letom 1999/2000 se program priprave otrok na vstop v OŠ podaljša z devetih ur na deset ur in trideset minut tedensko.

 

 

2. člen

 

 

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 1999 dalje.

 

 

Št.38005-1/98

 

 

Dobrepolje, dne 6. julija 1999.

 

 

Župan

 

 

Občine Dobrepolje

 

 

Anton Jakopič l. r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor