Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 38. člena in v skladu s 35. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-UPB3 in 45/08) ter 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/10) je Občinski svet Občine Žetale na svoji 23. redni seji, dne 30.6.2010, sprejel naslednji

 

 

SKLEP O IMENOVANJU OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE V OBČINI ŽETALE

 

 

I.

 

 

V volilno komisijo Občine Žetale se imenujejo:

 

 

1. predsednik – Matej GAJSER, Kočice 4, 2287 Žetale,

 

 

            namestnik predsednika – Mitja ZAKLEŠEK, Dobrina 39/b, 2287 Žetale,

 

 

2. članica – Štefanija JAZBEC, Žetale 12/a, 2287 Žetale,

 

 

            namestnica članice – Branka HAJŠEK, Kočice 5, 2287 Žetale,

 

 

3. član – Viktor FURMAN, Dobrina 56, 2287 Žetale

 

 

            namestnik člana – Mirjana KIDRIČ, Čermožiše 26, 2287 Žetale

 

 

4. članica – Stanislav PLAJNŠEK, Kočice 7/a, 2287 Žetale

 

 

            namestnica članice – Berta JAZBEC, Žetale 14/a, 2287 Žetale

 

 

II.

 

 

Mandatna doba imenovane občinske volilne komisije traja 4 leta.

 

 

III.

 

 

Sedež občinske volilne komisije je v Žetalah 4, 2287 Žetale.

 

 

IV.

 

 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka: 032-01-0023/2010-10

 

 

Datum: 30.6.2010

 

 

Občina Žetale

 

 

Župan Anton BUTOLEN l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor