Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka:

/

Občina:

Občina Rogašovci

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Rogašovci

Predlagatelj:

Župan Občine Rogašovci

Zakonska podlaga:

61. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 17. člen Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/1999, 76/2002, 29/2003, 88/2005, 79/2006, 69/2010), 6. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 - ZUKN), 10. člen Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 10/2009, 34/20111, 39/2015)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Rogašovci

Datum:

18.12017

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

14. redna seja Občinskega sveta Občine Rogašovci

Besedilo:

gradivo

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor