Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 25. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 6/13) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 2. redni seji, dne 28. januarja 2019 sprejel

 

SKLEP

O IMENOVANJU STALNIH DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA

 

V odbor za družbene dejavnosti se imenujejo:

- Matjaž Gruden, Jontezova 9, Velike Lašče,

- dr. Tatjana Devjak, Cereja 11, Velike Lašče,

- mag. Polona Cvelbar, Male Lašče 7a, Velike Lašče,

- Cirila Marinčič, Veliki Ločnik 21, Turjak,

- Valerija Hren, Veliki Ločnik 12, Turjak.

 

V odbor za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora se imenujejo:

- Rudolf Rupar, Poznikovo 11, Velike Lašče,

- Matjaž Hočevar, Trubarjeva cesta 55, Velike Lašče,

- Jakob Jaklič, Rašica 13, Velike Lašče,

- Janez Lukančič, Turjak 3, Turjak,

- Janez Škrabec, Rob 11, Rob.

 

V odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem se imenujejo:

- Peter Indihar, Stritarjeva c. 37, Velike Lašče,

- Srečo Knafelc, Krvava Peč 7, Rob,

- Matej Rupar, Selo pri Robu 10, Rob,

- Rok Borštnik, Prilesje 3a, Velike Lašče,

- Ivan Levstik, Dvorska vas 18, Velike Lašče.

 

V odbor za finance se imenujejo:

- Anton Zakrajšek, Mala Slevica 36, Velike Lašče,

- Rudolf Rupar, Poznikovo 11, Velike Lašče,

- Katarina Gačnik, Rašica 22a, Velike Lašče,

- Andrej Janša, Kukmaka 24, Velike Lašče,

- Matic Krašovec, Podstrmec 6, Velike Lašče.

 

V statutarno pravno komisijo se imenujejo:

- Ladka Deterding, Dvorska vas 3, Velike Lašče,

- Katarina Gačnik, Rašica 22a, Velike Lašče

- mag. Polona Cvelbar, Male Lašče 7, Velike Lašče,

- Blažka Marolt, Stritarjeva c. 6, Velike Lašče,

- Petra Oblak, Stritarjeva c. 50, Velike Lašče.

 

 

Štev.: 0301-005/2019

Velike Lašče, dne 28. januarja 2019

 

Župan

Občine Velike Lašče

dr. Tadej Malovrh

 

                                                                                             

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor