Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 25. člena Statuta Občine Videm – UPB-1 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2010 in 38/2012) in 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Videm – UPB-1 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2010 in 38/2012), je Občinski svet Občine Videm na svoji 2. redni  seji, dne 11. novembra 2014 sprejel

 

SKLEP

O IMENOVANJU STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE

 

1.

V Statutarno pravno komisijo se imenujejo:

1.   Franc Hliš, Tržec 21, 2284 Videm pri Ptuju – predsednik,

2.   Katja Svenšek, Sela 29, 2324 Lovrenc na dr. polju – članica,

3.   Andrej Forstnerič, Pobrežje 132, 2284 Videm pri Ptuju – član,

4.   Darko Jerenec, Dolena 53/a, 2323 Ptujska gora – član,

5.   Anđela Kozel, Mala Varnica 12, 2285 Zg. Leskovec – članica.

 

2.

Komisija v skladu z 66. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Videm obravnava predlog statuta občine in poslovnika sveta in njunih sprememb oziroma dopolnitev, odlokov in drugih aktov, ki jih svet sprejema v obliki predpisov.

 

3.

Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 011-05/2014-06

Datum: 11. 11. 2014

 

 

Občina Videm

 

Friderik Bračič, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor