Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 17. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa (Uradni list RS, št. 40/09, 41/11, 47/12, 106/12, 58/13 in 89/13) in 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 11/13 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 6. redni seji dne 7. maja 2015 sprejel

O D R E D B O

o spremembi Odredbe o določitvi parkirnih površin, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine

1. člen

V Odredbi o določitvi parkirnih površin, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine (Uradni list RS, št. 69/12, 106/12, 58/13 in 89/13) se spremeni 6. člen, tako da se glasi:

 

»Čas plačljivega parkiranja po posameznem dnevu:

+----------+-------------+------------+------------+------------+

| Zap. št. |     Ime     |     Čas    |     Čas    |     Čas    |

|parkirišča|  parkirišča | plačljivega| plačljivega| plačljivega|

|          |             | parkiranja | parkiranja | parkiranja |

|          |             |     od     | ob sobotah | ob nedeljah|

|          |             | ponedeljka |            |     in     |

|          |             |  do petka  |            |  praznikih |

+----------+-------------+------------+------------+------------+

|103       |Štemarje     | 7.00–19.00 | 7.00–13.00 |      –     |

+----------+-------------+------------+------------+------------+

|106       |zdravstveni  | 7.00–18.00 |      –     |      –     |

|          |dom (plato)  |            |            |            |

+----------+-------------+------------+------------+------------+

|202       |upravna      | 7.00–19.00 | 7.00–13.00 |      –     |

|          |enota        |            |            |            |

+----------+-------------+------------+------------+------------+

|214       |Novi svet    | 7.00–17.00 | 7.00–3.00  |      –     |

|          |plato        |            |            |            |

+----------+-------------+------------+------------+------------+

|301       |šolski       | 7.00–17.00 |      –     |      –     |

|          |center zahod |            |            |            |

+----------+-------------+------------+------------+------------+

|302       |šolski       | 7.00–17.00 |      –     |      –     |

|          |center vzhod |            |            |            |

+----------+-------------+------------+------------+------------+

2. člen

Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura­dnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 371-007/2009

Škofja Loka, dne 7. maja 2015

 

Župan

Občine Škofja Loka

mag. Miha Ješe l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor