Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 18. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (UVG, št. 10/87) in na podlagi Statutarnega sklepa občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem z dne 27.02.1995 je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na svoji 24. seji dne 11. 4. 1997 sprejel

SKLEP

o  vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo

  stavbnega zemljišča na območju občine Cerklje na Gorenjskem

 

1.člen

Vrednost točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1997 znaša:

 

- za stanovanjski namen in družbene dejavnosti; 0,0033382 SIT/m2  mesečno

- za proizvodni in poslovni namen;                      0,0066764 SIT/m2  mesečno

                                               

2.člen

Vrednost točke se valorizira vsako leto v skladu s kumolativnim koificientom rasti cen na drobno, ki ga ugotovi in objavi Zavod Republike Slovenije za statistiko, za obdobje leta pred letom, za katero se nadomestilo odmerja.

 

3.člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske in se uporablja s 01.01.1997.

 

Številka: 467/97

Datum: 14. 4. 1997

Predsednik občinskega svet                                                           

MIHA  ZEVNIK 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor