Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi  61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. list RS št. 18/84, 33/89, 24/92 – odločba US), 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. list RS št. 44/97) in 8. člena Statuta občine Trnovska vas (Uradni vestnik Tednika št. 1/99 in Uradni vestnik občine Trnovska vas št. 2/01, 4/05) ter na podlagi 16. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Trnovska vas (Uradni list RS št. 31/04) je Občinski svet občine Trnovska vas na svoji 10. redni seji dne  27. 11.  2007 sprejel

 

 

 

 

 
S K L E P
 

 

o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Trnovska vas za leto 2008

 

 

 

 

 

I.

 

 

 

 

 

Vrednost točke za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008 znaša  0,0046 evra.

 

 

 

 

 

II.

 

 

 

 

 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku občine Trnovska vas, uporablja pa se od 1. 1. 2008.

 

 

 

 

 

                                                                                  Župan občine Trnovska vas:

 

 

                                                                                   Alojz BENKO, dipl. upr. org.

 

 

 

 

 

Številka: 032 0/10-3/2007-5

 

 

Datum: 27. 11. 2007

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor