Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 10. člena Pogodbe o koncesiji za izgradnjo in upravljanje krajevnega omrežja za distribucijo in oskrbo z utekočinjenim naftnim plinom v občini Destrnik, št. 528/99 z dne 1. 10. 1999 in v skladu Z 29. členom Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 1/99), izdaja župan Občine Destrnik naslednji

Sklep

o soglasju k ceni za odjem plina po plinovodni mreži v

občini Destrnik podjetju Istrabenz plini d. o. o.

1. Občina Destrnik daje soglasje k ceni za odjem plina po plinovodni mreži v občini Destrnik podjetju Istrabenz plini d. o. o., in sicer v naslednji višini:

Cena je oblikovana po 10. členu pogodbe in znaša:

 

- nabavna cena plina fco Destrnik

125,03 SIT/kg

- kalo 5 %

6,25 SIT/kg

- marža

27,76 SIT/kg

 

19,42 SIT/kg + inflacija – od podpisa pogodbe do 1. 9. 2005

 

SKUPAJ :

159,04 SIT/kg

ali

 

Skupaj – plinasta faza

391,24 SIT/m3

 

Potrjuje se prodajna cena plina v višini 391,24 SIT/m3. V ceno nista vključena taksa za obremenjevanje okolja s CO2 (ekološka taksa) v višini 21,24 SIT m/3 in davek na dodano vrednost v višini 20 %.

Diferenčne cene, glede na odjem (kategorije A do G iz 22. člena Pravilnika o priključku in dobavi plina št. 528/99), zaenkrat ne bomo oblikovali. Vsi porabniki bodo imeli enako ceno.

Potrjujeta se ceni najema plinomera v višini 250,00 SIT/mes. in vzdrževanja ter servisiranja plinomera 250,00 SIT/mes.. Davek na dodano vrednost ni vključen v ceno.

2. Ta sklep začne veljati takoj. Objavi se v Uradnem glasilu občine, cene pa se pričnejo uporabljati od 1. 11. 2005.

 

Štev.: 352-04-10/2005-2

Datum: 15. 11. 2005

 

Župan Občine Destrnik:

Franc Pukšič, s.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor