Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi tretjega odstavka 51. c člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 16. člen Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07, 107/10, 32/12 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/14) je Občinski svet Občine Gorje na svoji 1. izredni seji dne 16.12.2015 sprejel

 

 

SKLEP

O DOPOLNITVI SKLEPA O PREMOŽENJU OBČINE GORJE

 

1. člen

V sklepu o premoženju Občine Gorje (Uradni list RS, št. 33/2009 in 98/2010-popr.) se v 4. členu v (3) odstavku doda 7. točka, ki se glasi:

» 7. nepremično premoženje v upravljanju Javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o., Rečiška cesta 2, 4260 Bled v vrednosti 1.252.366,73 €, ugotovljene na podlagi premoženjske bilance Občine Gorje«.

 

2. člen

Ta Sklep se objavi v uradnem glasilu slovenskih občin, ki začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 9000-8/2015-3

Datum: 16.12.2015

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor