Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Na podlagi 61. Člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur.list RS št. 18/84, 33/89, 24/92 – odločba US), 56. Člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur.list RS št. 44/97) in 8. Člena Statuta občine Trnovska vas (Uradni vestnik Tednika št. 1/99 in Uradni vestnik občine Trnovska vas št. 2/01) ter na podlagi 14. Člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas št. 2/01) je občinski svet občine Trnovska vas na svoji 14. Izredni seji dne 03.10.2002 sprejel
S K L E P
O določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in nezazidanega stavbnega zemljišča na območju občine Trnovska vas za leto 2002
I.
Vrednost točke za uporabo stavbnega zemljišča in nezazidanega stavbnega zemljišča na območju občine Trnovska vas za leto 2002 znaša 1,- SIT.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu in se objavi v Uradnem vestniku občine Trnovska vas.
 

Številka: 032-01/02
Datum: 03.10.2002
ŽUPAN OBČINE :
KARL VURCER l.r.
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor