Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 71/93 in 44/97; v nadaljevanju: ZUN), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) ter na podlagi 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99 in 13/01) je Občinski svet občine Črnomelj na 30. seji dne 28. 3. 2002 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembah in dopolnitvah odloka     o prostorsko ureditvenih pogojih za območje krajevnih skupnosti Adlešiči in Griblje

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se spreminja odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje krajevnih skupnosti Adlešiči in Griblje (Uradni list RS, št. 66/95).

 

 

2. člen

 

 

Predzadnji stavek 7. člena odloka “Parcelacija zemljišč ni dovoljena.” se nadomesti z novim stavkom: “Parcelacija zemljišč mora povzemati obstoječi značilni vzdolžni vzorec parcelne strukture zemljišč.”.

 

 

3. člen

 

 

Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

 

 

 

Št. 352-19/93

 

 

Črnomelj, dne 28. marca 2002.

 

 

Župan

    Občine Črnomelj

    Andrej Fabjan l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor