Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 20. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07), 9. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 24. redni seji dne 18. 6. 2009 sprejel

S K L E P

1.

Sprejme se dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Divača za leto 2009, po priloženem programu.

2.

Ta sklep začne veljati takoj.

 

Št. 032-0011/2009-03

Divača, dne 18. junija 2009

 

Župan

Občine Divača

Matija Potokar l.r

 

   1. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

DIVAČA ZA LETO 2009 – DOPOLNITEV

 

+-------------+----------------------+--------------+----------+

|    NAČIN    |  NAČIN RAZPOLAGANJA  |     VRSTA    | VELIKOST |

|RAZPOLAGANJA |                      | NEPREMIČNINE |  (v m2)  |

+-------------+-----------+----------+(namenska raba|          |

|             | Parcelna  |Katastrska|  zemljišča)  |          |

|             | številka  |  občina  |              |          |

+-------------+-----------+----------+--------------+----------+

|    NAKUP    |  112/6,   |  Vremski |  poselitveno |  1.657   |

|             |   112/7   |  Britof  |              |          |

+-------------+-----------+----------+--------------+----------+

   2. LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE

DIVAČA ZA LETO 2009 – DOPOLNITEV

 

+-------------+----------------------+--------------+----------+

|    NAČIN    |  NAČIN RAZPOLAGANJA  |     VRSTA    | VELIKOST |

|RAZPOLAGANJA |                      | NEPREMIČNINE |  (v m2)  |

+-------------+-----------+----------+(namenska raba|          |

|             | Parcelna  |Katastrska|  zemljišča)  |          |

|             | številka  |  občina  |              |          |

+-------------+-----------+----------+--------------+----------+

|   PRODAJA   |  512/23   |  Divača  |  poselitveno |   754    |

+-------------+-----------+----------+--------------+----------+

|   PRODAJA   |   294/7   |  Divača  |  poselitveno |   100    |

+-------------+-----------+----------+--------------+----------+

|   PRODAJA   |  1316/89  |   Laže   | Kamnolom (LN)|   675    |

+-------------+-----------+----------+--------------+----------+

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor