Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas št. 5/2007), je Občinski svet Občine Trnovska vas na svoji 2. redni seji, dne 27. 11 2014, sprejel

 

SPREMEMBO PRAVILNIKA O SPREJEMU OTROK V VRTEC

1. člen

Določilo 17. člena se spremeni tako, da glasi:

»Starši lahko otroka kadarkoli trajno izpišejo iz vrtca. Starši dobijo izjavo o izpisu otroka na upravi zavoda, kamor jo tudi oddajo, in sicer najmanj 30 dni pred želenim datumom izstopa.«

2. člen

Sprememba Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec se objavi v Uradnem vestniku občine Trnovska vas in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

 

Številka: 032 0/2-5/2014-14s

Datum: 27. 11. 2014

 

Alojz Benko, dipl. upr. org.

Občina Trnovska vas župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor