Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) in 16. člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin št. 16/2010 UPB-1, 38/2012, 57/2014), je Občinski svet občine Videm, na svoji 5. redni seji, dne 31.3.2015, sprejel naslednje sklepe:

 

SKLEP

 O POTRDITVI ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI (ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV, OBDELAVA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV IN ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJE KOMUNALNIH ODPADKOV) NA OBMOČJU OBČINE VIDEM ZA LETO 2015

 

1.

Potrdi se Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov) na območju Občine Videm za leto 2015, ki ga je pripravil izvajalec navedenih javnih služb Čisto mesto Ptuj d.o.o..

 

2.

Potrdijo se cene storitev naslednjih obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Videm :

 

1.       Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov

1.1.    Zbiranje komunalnih odpadkov (vsebuje zbiranje ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov, kosovnih odpadkov, ločeno  zbrane odpadne embalaže in mešanih komunalnih odpadkov), ki vključuje:

1.1.1. Cena javne infrastrukture:           0,0155 EUR/kg zbranih odpadkov

1.1.2. Cena storitve: 0,1125 EUR/kg zbranih odpadkov

2.       Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov

2.1.    Obdelava komunalnih odpadkov, ki vključuje:

2.1.1. Cena javne infrastrukture:           0,0012 EUR/kg obdelanih odpadkov

2.1.2. Cena storitve:      0,0821 EUR/kg obdelanih odpadkov

3.       Odlaganje preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

3.1.    Odlaganje komunalnih odpadkov, ki vključuje:

3.1.1. Cena javne infrastrukture:           0,0000 EUR/kg odloženih odpadkov

3.1.2. Cena storitve:      0,1010 EUR/kg odloženih odpadkov

 

3.

Ta sklep začne veljati takoj.  

 

4.

Cene določene s tem sklepom se začnejo uporabljati od 01. 05. 2015 dalje.

 

Številka :039-14/2013-81

Datum :02.04.2015

 

 

Občina Videm

 

Friderik Bračič, župan

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor