Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 13. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS št. 14/07),  18. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) in 16. člena Statuta občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 1/2007) je Občinski svet občine Cirkulane na 19. seji, dne 27.11.2008, sprejel naslednji

 

 

 

 

 

SKLEP

 

 

 

 

 

Sprejme se posamični program ravnanja s  stvarnim premoženjem, z dne 12.11.2008 in sicer:

 

 

Za dobo devetindevetdeset (99) let se ustanovi stavbna pravica na  nepremični parc. št. 129/26 v izmeri 779 m2,  k.o. Cirkulane za gradnjo poslovno stanovanjske stavbe.

 

 

Izhodiščna vrednost nepremičnin znaša 25,00 €/m2 oz. 19.475,00 € za dobo devetindevetdeset let (99).

 

 

 

 

 

Številka: 007-79/2008

 

 

Datum: 27.11.2008 

 

 

 

 

 

 

Občina Cirkulane

 

Župan Janez Jurgec

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor