Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka: 032-4/2019

Datum: 15.4.2019

 

 

Na podlagi 19. in 21. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14-uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) in 27. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Piran (Uradni list RS, št. 36/11, 43/14 in 68/18)

 

 

SKLICUJEM

 

5. REDNO SEJO

OBČINSKEGA SVETA OBČINE PIRAN,

ki bo v četrtek, 25. aprila 2019 ob 16. uri

v dvorani Domenita Tintoretta občinske palače v Piranu,

Tartinijev trg 2, Piran.

 

 

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Potrditev zapisnika 4. redne seje občinskega sveta Občine Piran z dne 26.3.2019 (gradivo),  

2. Predlog Odloka o proračunu Občine Piran za leto 2019 - prva obravnava (gradivo),

3. Predlog Odloka o znižanju najemnin poslovnih prostorov v lasti Občine Piran v mestnem jedru Pirana - prva obravnava (gradivo),

4. Vprašanja, pobude in predlogi.

 

Prosim člane Občinskega sveta Občine Piran, da se seje zanesljivo udeležite. Morebitno opravičeno odsotnost na seji pa prosim, če najpozneje do začetka seje sporočite v tajništvo Kabineta župana Občine Piran na tel. št. 671 03 15, Nataši Kartaš na tel. št. 671 03 67, po e-mailu na natasa.karlas@piran.si 

 

 

 

Občina Piran

 

Đenio Zadković, župan

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor