Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi ugotovitve Občinskega sveta Občine Velike Lašče, da je članu občinskega sveta Občine Velike Lašče Antonu Zakrajšku prenehal mandat na podlagi pete alineje prvega odstavka 37. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), je Občinska volilna komisija na dopisni seji dne 5. novembra 2014 na podlagi petega odstavka 37. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 18. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-UPB3, 45/08, 83/12) sprejela naslednji

 

UGOTOVITVENI SKLEP

 

Ker je Antonu Zakrajšku prenehal mandat člana občinskega sveta, ta mandat preide na naslednjega kandidata z liste Slovenske demokratske stranke - SDS, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je mandat prenehal.

 

Naslednja kandidatka je TINA KADENŠEK, roj. 1. 1. 1989, stanujoča Rašica 13, 1315 Velike Lašče, ki je predložila pristopno izjavo, v kateri izjavlja, da sprejema funkcijo člana občinskega sveta Občine Velike Lašče.

 

Številka: 0411-029/2014-04

Velike Lašče, 5. november 2014

 

Predsednik Občinske volilne komisije

Občine Velike Lašče Ivan Gale, l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor