Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – UPB1, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN) dajem

P O P R A V E K

Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

V Sklepu o določitvi javne infrastrukture na področju kulture, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 7/14 z dne 31. 1. 2014, je bila ugotovljena redakcijska napaka, ki jo je potrebno popraviti tako, da se besedilo 3. člena navedenega sklepa pravilno glasi: »Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«

 

Št. 007-2/2014

Črnomelj, dne 13. marca 2014

 

Županja

Občine Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor