Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 3. točke 3. člena in 6. točke 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo) in Zakona o uvedbi eura (Uradni list RS, št. 114/06) je Občinski svet Občine Črnomelj na 9. redni seji dne 13. 12. 2007 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Črnomelj

1. člen

V Odloku o občinskih cestah v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 60/01) se besedilo v prvem odstavku 58. člena »Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »Z globo v znesku 800 eurov«.

V drugem odstavku 58. člena se besedilo »Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »Z globo v znesku 250 eurov«.

2. člen

V prvem odstavku 59. člena se besedilo »Z denarno kaznijo najmanj 7.500 tolarjev« nadomesti z besedilom »Z globo v znesku 200 eurov«.

3. člen

V prvem odstavku 60. člena se besedilo »Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »Z globo v znesku 800 eurov«.

V drugem odstavku 60. člena se besedilo »Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »Z globo v znesku 250 eurov«.

4. člen

V prvem odstavku 61. člena se besedilo »Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »Z globo v znesku 800 eurov«.

V drugem odstavku 61. člena se besedilo »Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »Z globo v znesku 250 eurov«.

5. člen

V celotnem odloku se besedilo »občinski inšpektor za ceste« zamenja z »občinski inšpektor in občinski redarji«.

6. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 344-05-7/2001

Črnomelj, dne 14. decembra 2007

Župan

    Občine Črnomelj

    Andrej Fabjan l.r.

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor