Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka: 900-1/2016-1-(52/04)

Datum: 13.1.2016

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

Zadeva: Vabilo

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 41/2007, 47/2007 - popr. in 51/2010) sklicujem 13. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 27.1.2016 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim okvirnim

 

DNEVNIM REDOM :

1. Potrditev zapisnika 12. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 16.12.2015 in poročila o izvršitvi sklepov (zapisnik)

2. Kadrovske zadeve (gradivo)

3. Premoženjske zadeve

4. Predstavitev Trajnostne urbane strategije Mestne občine Kranj (gradivo)

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Simona Jenka Kranj — 1. obravnava — predlog za skrajšani postopek (gradivo)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Predoslje Kranj —1. obravnava — predlog za skrajšani postopek (gradivo)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stražišče Kranj —1. obravnava — predlog za skrajšani postopek (gradivo)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj — 1. obravnava — predlog za skrajšani postopek (gradivo)

6. Odlok o dopolnitvi Odloka o razglasitvi spomenikov lokalnega pomena v območju Šempetrske graščine v Stražišču pri Kranju — prva obravnava — predlog za skrajšani postopek (gradivo)

7. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Avtobusni terminal v Kranju — 1. obravnava -nadaljevanje (gradivo)

8. Soglasje k spremembi cen vrtca v Mestni občini Kranj (gradivo 1, 2, 3, 4, 5)

9. Soglasje k ceni storitve pomoči na domu (gradivo)

10. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

 

Končni dnevni red bo posredovan sedem dni pred sejo sveta. Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi. Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-119 ali 2373-221.

 

 

Mestna občina Kranj

Boštjan Trilar, župan

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor