Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 16. člena Statuta občine Trnovska vas  je Občinski svet občine Trnovska vas na 8. redni seji, dne 12. 6. 2007 sprejel naslednji

 

 

S K L E P

 

 

1.

 

 

Občinski svet občine Trnovska vas potrjuje izjavo o nasprotovanju gojenja gensko spremenjenih organizmov (GSO) na območju občine Trnovska vas v naslednjem besedilu:

 

 

IZJAVA

 

 

1. Občina Trnovska vas se v obsegu svojih zakonskih in organizacijskih možnosti zavezuje, da tistim, ki imajo v rabi oziroma upravljanju njena zemljišča, ne bo dovoljevala gojenja gensko spremenjenih organizmov (GSO) na teh zemljiščih.

 

 

2. Občina Trnovska vas se nadalje zavezuje, da bo uporabila vse primerne ukrepe, kot npr. izobraževanja in razprave, da se kmetje in lastniki zemljišč na območju občine Trnovska vas ne bi odločili za gojenje in sproščanje GSO na svojih zemljiščih.

 

 

3. Občina Trnovska vas predlaga vsem pristojnim političnim institucijam, da zagotovijo, da gojenje GSO ali njihovo sproščanje v okolje na območju Slovenije ne bo mogoče.

 

 

4. Občina Trnovska vas predlaga odgovornim političnim institucijam, da zagotovijo, da bodo interesi tistih slovenskih kmetov, ki želijo pridelovati pridelke brez prisotnosti GSO, v prihodnosti zakonsko zaščiteni ter da bodo uporabljeni vsi primerni ukrepi za preprečitev kakršnegakoli onesnaženja njihovih zemljišč in pridelkov z GSO. Nadalje občina Trnovska vas zahteva natančno opredelitev obveznih zakonskih predpisov v skladu z načelom »onesnaževalec plača«.

 

 

2.

 

 

Ta sklep velja takoj.

 

 

 

 

 

Dne: 12. 6. 2007

 

 

Številka:  032 0/8-12/2007-11s

 

 

 

 

 

                                                                                              Župan Občine Trnovska vas:

 

 

                                                                                                Alojz BENKO, dipl.upr.org.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor