Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka: 900-4/2014-048

Datum: 24.07. 2017

 

 

VABILO

 

Na podlagi 21. člena Poslovnika občinskega sveta občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin št. 27/2011), ter na podlagi 4. člena Sklepa o imenovanju podžupana št.: 032-2/2014-002 o imenovanju podžupana, sklicujem 17. redno sejo občinskega sveta, ki bo

 

                                              

v ponedeljek  31. julij 2017

ob 19.00 uri

v sejni sobi Občine Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč

 

Na podlagi 25. člena Poslovnika občinskega sveta občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin št. 27/2011) predlagam naslednji dnevni red:

 

 

1. Predlog Zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta z dne 22. junij 2017 (zapisnik 1, 2, 3)

2. Rebalans št. 2 (gradivo)

3. Predlog Obvezne razlage tretjega odstavka 93. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine ZAVRČ (gradivo)

4. Predlog za podelitev občinskih priznanj Občine Zavrč (gradivo)

5. Poročanje delovnih teles

 

 Priloga: gradivo

 

Občina Zavrč

 

na podlagi 4. člena sklepa o imenovanju podžupana št.: 032-2/2014-002

Janko LORBEK l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor