Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) v zvezi s 56. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) ter 16. členom statuta Občine Žetale in na podlagi 28. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 6/00) je Občinski svet občine Žetale na 16. redni seji dne 28. 7. 2000 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

 

 

I

 

 

Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žetale za leto 2000 znaša 0,40 SIT.

 

 

II

 

 

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

 

 

 

Št. 062-02-0016/2000-5

 

 

Žetale, dne 28. julija 2000.

 

 

Župan

    Občine Žetale

    Anton Butolen l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor