Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 16. ter 118. člena statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Črenšovci na 9. seji dne 28. 10. 1999 sprejel

 

 

S P R E M E M B O     S T A T U T A

 

 

Občine Črenšovci

 

 

1. člen

 

 

V statutu Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99 – prečiščeno besedilo) se spremeni 93. člen in glasi:

 

 

»Proračun občine je odlok občine, v katerem so predvideni prihodki in odhodki občine za eno proračunsko leto, ki se začne in konča hkrati s proračunskim letom za državni proračun.

 

 

Rebalans proračuna je odlok o spremembi proračuna.

 

 

Proračun občine sprejme občinski svet na predlog župana.

 

 

Proračun občine je sprejet, če zanj glasuje večina navzočih članov občinskega sveta.«

 

 

2. člen

 

 

Ta sprememba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 58-9/99

 

 

Črenšovci, dne 28. oktobra 1999.

 

 

Župan

    Občine Črenšovci

    Anton Törnar l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor