Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
MORAVSKE TOPLICE KÖZSÉG - KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK KATALÓGUSA

1. A Katalógus fő adatai

na vrh

2. A szervezetről és az általa birtokolt közérdekű információkról
3. Az egyéb közérdekű információkhoz való hozzáférés módja
4. Díjszabás és árjegyzék
5. A leggyakrabban igényelt közérdekű információk jegyzéke

az oldal tetejére

1. A KATALÓGUS FŐ ADATAI

 

Moravske Toplice Község

   
Cím: Kranjčeva ulica 3
Posta: 9226 Moravske Toplice
Telefon: 02 538 15 00
Fax: 02 538 15 02
Email: obcina@moravske-toplice.si
Polgármester: Alojz Glavač
Képviseleti joggal bíró hivatalos személy: Alojz Glavač, polgármester
A katalógus első közzétételének időpontja: 13.03.2005
A katalógus az alábbi címen érhető el: http://moravske-toplice.si
A katalógus egyéb közzétett formája: -
Törvényi alapok:

Törvény a közérdekű információkhoz való hozzáférésről
Rendelet a közérdekű információk kiadásáról

A közérdekű információk katalógusa tartalmában történő keresés módja:

kapcsolat

az oldal tetejére

2. A szervezetről és az általa birtokolt közérdekű információkról

2.a A község szervezeti felépítése és adatai
A község tevékenységi területei: a községi jogosítványok katalógusa
A községi szervek: polgármester, községi tanács, felügyelő bizottság, községi hivatal
Az összes szervezeti egység jegyzéke: kapcsolat
Szervezeti felépítés: kapcsolat

2.b Az információk közvetítésében jogosítvánnyal rendelkező személy (személyek) elérhetőségei
Illetékes személy:

Martina Vink Kranjec, községi titkár
Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice
tel: 02 538 15 04, faks: 02 538 15 02
Email:
martina.vink.kranjec@moravske-toplice.si 

2.c A helyi közösségek önkormányzatiságával kapcsolatos törvények, jogszabályok és EK előírások jegyzéke
Állami regiszter: kapcsolat
Helyi önkormányzati előírások: a község helyi előírásainak katalógusa
Helyi önkormányzati előírások évek szerint:

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

EU előírások: kapcsolat

2.d Előírás-javaslatok jegyzéke  
Helyi önkormányzati előírás-javaslatok jegyzéke: községi előírások javaslatának katalógusa
Helyi önkormányzati előírás-javaslatok jegyzéke évek szerint: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.e A Községi Tanács ülései
A Községi Tanács ülései: kapcsolat
A Községi Tanács ülései évek szerint: kapcsolat

2.f Stratégiai- és programdokumentumok tartalom szerinti jegyzéke  
Stratégiai- és programdokumentumok jegyzéke: kapcsolat

2.g Közigazgatási eljárások típusainak jegyzéke
A községi hivatal által vezetett közigazgatási eljárások típusai: kapcsolat

2.h A közbeszerzésekkel/pályázatokkal kapcsolatos előírások közzététele és a pályázati dokumentáció
Közbeszerzések a ZJN2 szerint: Közbeszerzési eljárások portálja
Egyéb pályázatok/közbeszerzések: kapcsolat
Munkahelyi kiírások: kapcsolat
Egyéb közlemények: kapcsolat

2.i A közigazgatási szerv által kezelt nyilvántartások jegyzéke
1.
Nyilvántartás megnevezése:

Nyilvántartás a munkahelyek tényleges betöltöttségéről
Közalkalmazotti nyilvántartás a beosztás megnevezésével

Törvényi háttér: A Közalkalmazottakról szóló törvény /ZJU/ 21. cikke  
Leírás és hozzáférési feltételek: -
Nyilvántartáshoz való hozzáférés:

a nyilvántartás a község székhelyén, a hivatalos ügyfélfogadási időben érhető el

   
2.  
Nyilvántartás megnevezése: A községi rendészet nyilvántartásai
Törvényi háttér: a Községi rendészeti törvény /ZOred/ 28. cikke
Leírás és hozzáférési feltételek: -
Nyilvántartáshoz való hozzáférés:

a nyilvántartás a község székhelyén, a hivatalos ügyfélfogadási időben érhető el

   
3.  
Nyilvántartás megnevezése:

A közigazgatási kérdések megoldásával kapcsolatos adatok nyilvántartása

Törvényi háttér: A Közigazgatási Eljárásról szóló törvény /ZUP/ 322. cikke
Leírás és hozzáférési feltételek: -
Nyilvántartáshoz való hozzáférés:

a nyilvántartás a község székhelyén, a hivatalos ügyfélfogadási időben érhető el

   
4.  
Nyilvántartás megnevezése: A községi tulajdonban lévő lakások jegyzéke
Törvényi háttér: A Lakástörvény /SZ-1/ 154. cikke
Leírás és hozzáférési feltételek: -
Nyilvántartáshoz való hozzáférés:

a nyilvántartás a község székhelyén, a hivatalos ügyfélfogadási időben érhető el

   
5.  
Nyilvántartás megnevezése:

Üzletépületek és üzlethelyiségek bérleti szerződéseinek jegyzéke

Törvényi háttér:

A Üzletépületekről és üzlethelyiségekről szóló törvény /ZPSPP/ 13. cikke

Leírás és hozzáférési feltételek: -
Nyilvántartáshoz való hozzáférés:

a nyilvántartás a község székhelyén, a hivatalos ügyfélfogadási időben érhető el

   
6.  
Nyilvántartás megnevezése: A kiadott szabálysértési határozatok nyilvántartása
Törvényi háttér: A Szabálysértési Törvény/ZP-1/ 203. cikke
Leírás és hozzáférési feltételek: -
Nyilvántartáshoz való hozzáférés:

a nyilvántartás a község székhelyén, a hivatalos ügyfélfogadási időben érhető el

   
7.  
Nyilvántartás megnevezése:

A község tulajdonában lévő jogi személyek és vagyon központi nyilvántartása

Törvényi háttér: A Közpénzekről szóló törvény /ZJF/ 71. cikke
Leírás és hozzáférési feltételek: -
Nyilvántartáshoz való hozzáférés:

a nyilvántartás a község székhelyén, a hivatalos ügyfélfogadási időben érhető el

   
8.  
Nyilvántartás megnevezése:

Nyilvántartás a közpénzeknek a község és a közüzemi vállalatok közötti tranzakcióiról

Törvényi háttér:

A Pénzügyi Kapcsolatok Áttekinthetőségéről és a tevékenységek elkülönített nyilvántartásáról szóló törvény /ZPFOLERD/ 5. cikke

Leírás és hozzáférési feltételek: -
Nyilvántartáshoz való hozzáférés:

a nyilvántartás a község székhelyén, a hivatalos ügyfélfogadási időben érhető el

   
9.  
Nyilvántartás megnevezése:

A községi tulajdonban, illetve a község által alapított közjogi személyek tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartása

Törvényi háttér:

Az állam, a tartományok és a községek tárgyi vagyonáról szóló törvény /ZSDPO/ 37. cikke

Leírás és hozzáférési feltételek: -
Nyilvántartáshoz való hozzáférés:

a nyilvántartás a község székhelyén, a hivatalos ügyfélfogadási időben érhető el

   
10.  
Nyilvántartás megnevezése:

Nyilvántartás a községi utakról és a község tulajdonában lévő, közúti műtárgyakról

Törvényi háttér: A Közúti Törvény /ZJC/ 3. cikke
Leírás és hozzáférési feltételek: -
Nyilvántartáshoz való hozzáférés:

a nyilvántartás a község székhelyén, a hivatalos ügyfélfogadási időben érhető el

   
11.  
Nyilvántartás megnevezése:

Nyilvántartás a családok szociális helyzetéről, a szülő hozzájárulás megállapítása céljából

Törvényi háttér: Az óvodákról szóló törvény /ZVrt/ 45. cikke
Leírás és hozzáférési feltételek: -
Nyilvántartáshoz való hozzáférés:

a nyilvántartás a község székhelyén, a hivatalos ügyfélfogadási időben érhető el

   
12.  
Nyilvántartás megnevezése:

A községben lévő temetőkben eltemetett halottak nyilvántartása
Sírbérleti szerződések nyilvántartása
A temetői kommunális létesítmények kataszter

Törvényi háttér:

A temetői és temetkezési tevékenységről, valamint a temetőrendezésről szóló törvény /ZPPDUP/ 23. cikke

Leírás és hozzáférési feltételek: -
Nyilvántartáshoz való hozzáférés:

a nyilvántartás a község székhelyén, a hivatalos ügyfélfogadási időben érhető el

   
13.  
Nyilvántartás megnevezése:

Nyilvántartás az építőtelek használati díj befizetési kötelezettjeiről

Törvényi háttér: Az építőtelkekről szóló törvény /ZSZ/ 56. cikke
Leírás és hozzáférési feltételek: -
Nyilvántartáshoz való hozzáférés:

a nyilvántartás a község székhelyén, a hivatalos ügyfélfogadási időben érhető el

2.j Egyéb informatizált adatgyűjtemények jegyzéke  
1.

Az informatizált gyűjtemény megnevezése:

A község idegenforgalmi területén működő idegenvezetők nyilvántartása

A gyűjtemény céljainak rövid ismertetése:

A Turizmusfejlesztési törvény /ZSRT/ 42. cikke
A gyűjtemény adatainak eléréséi módja: -
Gyűjteményhez való hozzáférés:

a nyilvántartás a község székhelyén, a hivatalos ügyfélfogadási időben érhető el

   
2.
Az informatizált gyűjtemény megnevezése: A község területi információs rendszere
A gyűjtemény céljainak rövid ismertetése: kapcsolat
A gyűjtemény adatainak eléréséi módja: kapcsolat
Gyűjteményhez való hozzáférés: kapcsolat

2.k Egyéb közérdekű információk
A község működéséről szóló hírek: kapcsolat
A közérdekű információkhoz való hozzáférésről szóló éves beszámolók: 2008, 2009, 2010

az oldal tetejére

3. AZ EGYÉB KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS MÓDJÁNAK ISMERTETÉSE
A közérdekű információk elektronikus katalógusához való hozzáférés műszaki feltételei: -
A közérdekű információk elektronikus katalógusához való hozzáféréssel foglalkozó hatóság ügyfélfogadási ideje: - munkanapokon, hivatalos ügyfélfogadási időben
A közérdekű információk elektronikus katalógusához való közvetlen hozzáférés: - személyes hozzáférés a község székhelyén
- elektromos úton való hozzáférés
Beadvány alapján történő hozzáférés: Nem formális beadvány:
  - szóbeli beadvány
  - telefonon
  - elektronikus úton
Formális beadvány: - jegyzőkönyvezett szóbeli beadvány
  - postán érkezett beadvány
  - emailben érkezett beadvány
 

A beadvány Moravske Toplice Község hivatalos email címén is benyújtható  obcina@moravske-toplice.si

A közérdekű információk elektronikus katalógusához való hozzáférés sajátos igényű személyek számára:

A közérdekű információk elektronikus katalógusához való hozzáférést a sajátos igényű személyek számára is biztosítjuk. Amennyiben az információkhoz elektronikus úton kívánnak hozzáférni, biztosítjuk számukra a honlap szövegének olyan változatát, amelyet egyszerűbb olvasni.

Részleges hozzáférés: -

az oldal tetejére

4. DÍJSZABÁS ÉS ÁRJEGYZÉK  
A közérdekű információk kiadásának díja: A kért közérdekű információ megtekintése díjmentes. Egyedül a közérdekű információ kiadásával kapcsolatosan felmerülő anyagi költségeket számítjuk fel (átirat, fénymásolat, digitális rögzítés).
  Amennyiben az információk kiadása újrahasznosítás vagy jövedelemszerzés céljából történik, felszámítjuk a kiadással kapcsolatos anyagi költségeket. Nem számítunk fel információ kiadási díjat, amennyiben a közérdekű információkat tájékoztatási célra, a szólásszabadság céljából, kulturális vagy művészeti célra kérik, illetve a sajtó igényeli.
  Amennyiben a közérdekű információk az internetes oldalakon ingyen elérhetők, az újrahasznosítási célból kért információk esetében sem számítunk fel kiadási díjat. Amennyiben nagyobb mennyiségű közérdekű információ kiadását kérelmezik, a kiszabott díj előlegének letétbe helyezése kérhető.
A közérdekű információk újrahasznosítási célból történő kiadásának díjszabása: kapcsolat
A közérdekű információk újrahasznosítási célból történő kiadásának egyéb feltételei: -

 

az oldal tetejére

5.  A 10 leggyakrabban igényelt közérdekű információ jegyzéke

A 10 leggyakrabban igényelt közérdekű információ jegyzéke:

Statut občine Moravske Toplice (181)
Statut Občine Moravske Toplice (173)
Sklep o vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2007 (166)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Moravske Toplice (163)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v Občini Moravske Toplice (144)
Spremembe in dopolnitve Stauta Občine Moravske Toplice (141)
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Moravske Toplice (138)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Turistično-informativni center Moravske Toplice (134)
Statutarni sklep Občine Moravske Toplice (131)
Sklep o vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2006 (121)

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor