Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) in v skladu s 13. členom Pravilnika o oddaji službenih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 51/96) je Občinski svet Občine Trebnje na 22. redni seji dne 19. 4. 2017 sprejel

 

S K L E P 

o določitvi tržne najemnine za službena stanovanja v lasti Občine Trebnje 

 

1. 

 

Za službena stanovanja se določi prosto oblikovana – tržna najemnina.

 

2. 

 

Najemnine po veljavno sklenjenih najemnih pogodbah za službena stanovanja se uskladijo s tem sklepom v roku enega meseca po uveljavitvi tega sklepa.

 

3. 

 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi načina in postopka za izračun višine najemnin, ki jih Občina Trebnje zaračunava najemnikom v službenih stanovanjih št. 007-22/2014-2 (Uradni list RS, št. 65/14).

 

4. 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-22/2014

Trebnje, dne 19. aprila 2017

 

Župan 

Občine Trebnje 

Alojzij Kastelic l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor