Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 7. člena statuta občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 3/2010 in 1/2015) je občinski svet na 12. redni seji dne 24. 11. 2016 sprejel naslednji

 

SKLEP

O VREDNOSTI GRADBENE CENE STANOVANJSKIH HIŠ,

STANOVANJ IN DRUGIH NEPREMIČNIN V OBČINI CERKLJE

NA GORENJSKEM za leto 2017

 

1. člen

S tem sklepom se določi gradbena cena stanovanjske površine, ki je element za izračun tržne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin.

Povprečna gradbena cena za m2 stanovanjske površine na območju Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2017 znaša za:

- naselje Cerklje 872,59 €

- ostala naselja 837,72 €

 

2. člen

Ta sklep velja z dnem sprejema na občinskem svetu, objavi se v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem, uporablja pa se od 01. 01. 2017.

 

Številka: 032-05/2014-132

Datum: 24. 11. 2016

 

Občina Cerklje na Gorenjskem

ŽUPAN

FRANC ČEBULJ, l. r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor