Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 22. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 108/03) in 17. člena Statuta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99, 95/99, 6/01 in 68/03), je Občinski svet občine Podčetrtek na 16. redni seji dne 23. 12. 2004 sprejel naslednji

S K L E P

o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek za leto 2005

I

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek v letu 2005 znaša 0,136 SIT.

II

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2005.

Št. 06202-0121/2004

Podčetrtek, dne 24. decembra 2004.

Župan

Občine Podčetrtek

Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor