Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 2. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list SRS, št. 48/90), 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 ter RS, št. 26/90, 18/93 in 71/93 in 7. člena Statuta Občine  Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Gorenjske, št. 7/95, 19/96 in 1/97) je občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na svoji 36. redni seji dne 06.11.1998 sprejel

 

SPREMEMBE

DOLGOROČNEGA PLANA OBČINE KRANJ ZA

OBDOBJE 1986-2000 V OBMOČJU OBČINE CERKLJE

 

V dolgoročnem planu občine Kranj za obdobje 1986-2000 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/86, 16/88, 23/88 in Uradni list RS, št. 20/91, 55/92 in 27/96) se v poglavju 4.1 PROSTOR v točki 4.1. 18. urbanistične zasnove Cerklje, se v poglavju Opredelitve za uresničevanje urbanistične zasnove  v 2. alineji iz oznake 0 3/1 izvzame parcelo št. 522/4 v celoti in vzhodni del parcele št. 522/3 v okvirni izmeri 330 m2, oboje k.o. Cerklje in se ta izvzeti del oznake 0 3/1 doda v 4. alineji. V poglavju Opredelitve za uresničevanje urbanistične zasnove v 4. alineji točka 2. iz oznake K 3/1-7 se izvzame južni del parc. štev. 974/3, k.o. Grad v izmeri 900 m2 in se ta izvzeti del oznake K 3/7 doda v 4. alineji 1. točka.

 

Številka:032-01/2022/98

Datum:06.11.1998       

Predsednik občinskega sveta

Miha Zevnik

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor