Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 31. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo) župan Občine Črnomelj sprejema naslednji

 

 

S K L E P

 

 

o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območji KS Adlešiči in Griblje

 

 

1. člen

 

 

Javno se razgrne predlog sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območji KS Adlešiči in Griblje (Uradni list RS, št. 66/95, 36/02 in 121/03).

 

 

2. člen

 

 

Predlog bo razgrnjen na sedežu Občine Črnomelj v času uradnih ur občinske uprave.

 

 

Predlog bo razgrnjen po skrajšanem postopku od 3. maja 2006 do vključno 17. maja 2006.

 

 

3. člen

 

 

Med javno razgrnitvijo tega sklepa se skliče javna obravnava. Javno obravnavo organizira Občina Črnomelj, ki zagotovi tudi potrebne strokovne razlage. Javna obravnava bo v sredo 10. maja 2006, ob 15.00 uri v sejni sobi Občine Črnomelj.

 

 

4. člen

 

 

Pisne pripombe in predloge na razgrnjen predlog podajo zainteresirani na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.

 

 

Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.

 

 

5. člen

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 35003-46/2005

 

 

Črnomelj, dne 21. aprila 2006

 

 

Župan

    Občine Črnomelj

    Andrej Fabjan l.r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor