Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 5. člena Pravilnika o načinu oddajana, višini uporabnine in načinu plačila uporabe telovadnice Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/2007) je Občinski svet Občine Trnovska vas na svoji 3. redni seji, dne 16. 12. 2014, sprejel naslednji

 

SKLEP

O CENIKU NAJEMA OZIROMA UPORABE TELOVADNICE TRNOVSKA VAS


1. člen

Najemnina vključuje stroške ogrevanja, elektrike, vode, čiščenja, zavarovanja, zaklepanja in amortizacije.

2. člen

Višina najemnine:

 

Uporabnik:                                         Cena z DDV/termin:

 

 

DOMAČA DRUŠTVA:

13,00 EUR

 

 

FIZIČNE OSEBE IN POSAMEZNIKI:

17,00 EUR

 

 

DRUŠTVA IZ DRUGIH OBČIN:

27,00 EUR

 

3. člen

 

Časovno trajanje enega termina je 2 x 45 minut.

 

4. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trnovska vas in prične veljati naslednji dan po sprejemu na Občinskem svetu Občine Trnovska vas.  Cene, določene s tem sklepom , se pričnejo uporabljati z dnem veljavnosti sklepa.

 

Številka: 032 0/3-4/2014-7s

Datum: 16. 12. 2014

 

Alojz Benko,

župan Občina Trnovska vas

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor