Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

V Odloku o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 1/09) se v prvem odstavku šestega člena besedilo »1919- del« pravilno glasi »1919/4«, besedilo »1925-del« pa se pravilno glasi »1925/2«.

 

V sedmem členu se v prvi alineji prvega odstavka besedilo »1925« pravilno glasi »1925/1«.

 

Št.: 0301-26/2008-2

Velike Lašče, dne 3. aprila 2009

 

Župan Občine Velike Lašče

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.,l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor