Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 58. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, štev. 18/84, 32/85 in 33/89) v zvezi s 56. členom Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list štev. 44/97, 120/06, 21/07), ter 16. člena Statuta občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin št. 8/2010) in na podlagi 28. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Žetale (Uradni  list RS, št. 6/2000, 76/2000 in 54/04) je občinski svet občine Žetale na 12. redni seji , dne  20.12.2012 sprejel:

 

 

SKLEP

 

 

O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA ODMERO NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZA LETO 2013

 

 

I.

 

 

Vrednost točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v občini Žetale znaša za leto 2013 0,0028 EUR.

 

 

II.

 

 

Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem  glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka: 032-0012/2012-4

 

 

Datum: 20.12.2012   

 

 

 

Občina Žetale

 

Župan Anton Butolen l.r.

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor