Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 22/06) in 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 11/01, 5/03 in 24/04) je Svet Občine Žetale na 26. redni seji dne 3. 10. 2006 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o imenovanju nadomestnega člana volilne komisije Občine Žetale

 

 

1. člen

 

 

Za nadomestnega člana občinske volilne komisije se imenuje:

 

 

– Jožica Prevolšek, Čermožiše 61, 2287 Žetale.

 

 

2. člen

 

 

Imenovanje traja do konca mandata sedaj imenovani komisiji.

 

 

3. člen

 

 

Sedež volilne komisije je v Žetalah št. 4, 2287 Žetale.

 

 

4. člen

 

 

Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

 

 

 

Št. 032-01-0026/2006

 

 

Žetale, dne 3. oktobra 2006

 

 

Župan

    Občine Žetale

    Anton Butolen l.r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor