Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka:

900-19/2015-2-(52/04)

Občina:

Mestna občina Kranj

Organ sprejema:

Mestni svet Mestne občine Kranj

Predlagatelj:

Župan Mestne občine Kranj

Zakonska podlaga:

10. člen Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 - UPB2, 25/2008, 98/2009 - ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2012-ZUJF, 14/15 - ZUUJFO) in 18. člen Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/2007)

Pripravljavec:

Mestna uprava Mestne občine Kranj

Datum:

3.6.2015

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

8. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Kranj

Besedilo:

gradivo

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor