Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi drugega odstavka 51.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) in 16. člena statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99 in 11/01), je Občinski svet občine Žetale na 2. seji dne 27. 12. 2002 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o ukinitvi statusa zemljišč v javni uporabi - javno dobro

 

 

I

 

 

S tem sklepom se ukine status zemljišč v javni uporabi, oziroma po zemljiškokatastrskih podatkih - javno dobro, k.o. Žetale parc. št. 1659/3 pot v izmeri 597 m2, z.k.vl.št. 453, javno dobro

 

 

II

 

 

Nepremičnine iz I. točke tega sklepa prenehajo imeti status zemljišč v javni uporabi, oziroma javno dobro in v skladu z drugim odstavkom 51.b člena zakona o lokalni samoupravi, (Uradni list RS, št. 72/93), ostanejo v lasti in upravljanju Občine Žetale.

 

 

III

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

 

 

 

 

Št. 062-02-0002/2002

 

 

Žetale, dne 27. decembra 2002.

 

 

Župan

    Občine Žetale

    Anton Butolen l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor