Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Občinska volilna komisija občine Komenda je na seji dne 12. novembra 2002 na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 20/98 in 51/02) sestavila naslednje

 

 

P O R O Č I L O

 

 

O IZIDU VOLITEV ZA ŽUPANA OBČINE KOMENDA

 

 

1.

 

 

V volilne imenike na območju občine Komenda je bilo vpisanih 3529 volivcev S potrdilom je glasovalo 0 volivcev

 

 

SKUPAJ VOLILCEV ZA OBMOČJE OBČINE KOMENDA: 3529 volivcev

 

 

2.

 

 

Glasovalo je

 

 

-  Po volilnih imenikih 2757 volivcev

 

 

-  S potrdilom 0 volivcev

 

 

SKUPAJ GLASOVALO: 2757 volivcev

 

 

Po pošti so glasovali 3 volivci.

 

 

VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 2755

 

 

Ker so bile prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volilca, je bilo:

 

 

SKUPAJ NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 85

 

 

Posamezna kandidata sta prejela naslednje število glasov:

 

 

TOMAŽ DROLEC 1.967 glasov

 

 

VINCENC PETEK 703 glasove

 

 

Občinska volilna komisija je skladno z določbami 107. člena zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana izvoljen naslednji kandidat:

 

 

TOMAŽ DROLEC, roj. 21.02.1953, stanujoč Mlaka 33 B, 1218 Komenda, elektroinstalater, župan.

 

 

Številka: 00601-016/2002-001

 

 

Komenda, 12.11.2002

 

 

Občinska volilna komisija

 

 

Občine Komenda

 

 

Zajčeva cesta 23

 

 

1218 Komenda

 

 

Stanislava Avbelj

 

 

Predsednica OVK

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor