Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 26. člena Zakona o pokopališki dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, 5/90 in 26/90), v skladu s 25. in 29. členom Odloka o pokopališkem redu Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem št. 4/03) ter v skladu s 7. členom Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, 3/10) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 8. redni seji, dne 21. 12. 2011, sprejel

S K L E P

o spremembi sklepa o cenah pokopaliških storitev in upravljanju

s pokopališči ter zakupnin za grobove

1. člen

V 1. členu Sklepa o cenah pokopaliških storitev in upravljanju s pokopališči ter zakupnin za grobove (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/2003, 5/2006 in 4/2008) se v 1. točki spremeni letna zakupnina grobov in sicer:

1. Letna zakupnina grobov:

- za enojni grob

18,00 EUR/leto

- za dvojni grob

30,00 EUR/leto

- za trojni grob

40,00 EUR/leto

- za žarni grob

15,00 EUR/leto

V ceni je vključen DDV.

2. člen

Ostale določbe Sklepa o cenah pokopaliških storitev in upravljanju s pokopališči ter zakupnin in grobove ostanejo nespremenjene.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem.

Številka: 032-06/2010-51

Cerklje na Gorenjskem, dne 21. 12. 2011

Župan

Občine Cerklje na Gorenjskem

Franc Čebulj, l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor